Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Ескана АД
Ескана АД
Адрес:
Варна, ул. Арх. Петко Момилов 26
Телефони:
052303127, 0885 606 664
Уеб сайт:
E-mail:
office@eskana.com
Дейност:
Добив и търговия с инертни материали
Ключови думи:
ескана, eskana, строителство, construction, инертни материали, aggregates, взривни вещества, материали, explosives, трошен камък фракции, crushed stone fractions, пясък, sand, амониев нитрат, ammonium nitrate, промишлени взривни материали, industrial explosive materials, амонити, грубо разпръснати амонити, roughly dispersed ammonites, PVC и AL, AL & PVC, смлян варовик, milled limestone, геодезия, маркшайдерство, surveying, geodesy, фракции, factions, кариери, quarries, бетон, concrete, облицовки, finishes, дограма, windows, геодезия, Surveying, добив, yield, quarrying, производители, manufacturers, строителна техника, construction equipment, механизация, mechanization, плочи, stone, гнайс, gneiss, камък, stone, павета, pavers, габиони, gabions, панели, panels, клинкер, clinker, керамика, ceramics, профили, profiles, стъклопакети, glass packages, обков, фасади, facades

"ЕСКАНА" АД е частно акционерно дружество с предмет на дейност добив и търговия с инертни материали.

Компанията е основен производител на сертифицирани трошенокаменни фракции и естествени пясъци във Варненска област и наследник на бившето държавно предприятие „Инертни материали” гр. Варна, създадено през тридесетте години на миналия век.

Дружеството е водещо в българската минна индустрия, активен член на БАПИМ. Представител е на модерния бизнес в България, с изразена гражданска позиция и отговорно отношение към околната среда и социалните проблеми в регионите, на чиито територии е разположено.

Приоритет на ръководството на “ЕСКАНА” АД е непрекъснато повишаване качеството на работа чрез  политика  на удовлетворяване изискванията на клиенти и партньори за качество на продуктите, коректно обслужване, грижа за околната среда, здравето и безопасността при работа.

За осъществяване на  тази политика в компанията е внедрена и се поддържа интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 като неразделна част от цялостното управление на фирмата.