Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Услуги >
Ефект Контрол
Ефект Контрол
Адрес:
София, ул. Съзнание 20
Телефони:
028394909, 028392065, 0879421709
Уеб сайт:
E-mail:
efektkontrol@abv.bg
Отрасъл:
Дейност:
Измерване фактори на работната среда
Ключови думи:
Ефект Контрол, контрол, измерване, измерване на осветрлние, измерване на шум, измерване на прах, контрол на химични агенти, ефект контрол
Ефект Контрол

Ефект Контрол е основана през 2004 година. В него работят експрерти, притежаващи необходимото ниво квалификация и професионален опит, необходими за извършването на контрола и оценка на съответсвието спрямо действащата нормативна база в България

ОКА Ефект Контрол e Акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020и притежава Сертификат за акредитация №220 ОКА валиден до 31.10.2018 г.

ОКА “Ефект Контрол” разполага с най-модерната апаратура, калибрирана в български и европейски лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025

ОКА “Ефект Контрол” използва съвременни методи и процедури за контрол.

ОКА “Ефект Контрол” извършва измерване на факторите на работната както следва:

ОКА “Ефект Контрол” притежава технически компетентен персонал с доказани теоретични и практически познания.

Контрол на физични фактори на работната среда

  • Осветление
  • шум
  • микроклимат

Контрол на химични агенти

Контрол на прах

Контрол на електрически уредби

  • Импеданс на контира "фаза - защитен проводник"
  • Заземителни инсталации
  • Мълниезащити
  • Съпротивление на изолация
  • Дефектнотокови защити (защитни прекъсвачи)

Вентилационни инсталации

Климатични инсталации