Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Заводски Строежи - ПС - Пазарджик
Заводски Строежи - ПС - Пазарджик
Адрес:
Пазарджик
Телефони:
034443909, 0899999763, 0896666546
Уеб сайт:
E-mail:
zavodski@abv.bg
Дейност:
Извършва на промишлено и гражданско строителство
Ключови думи:
строителна компания, производство на бетонови смеси, бетонови изделия, заготовки, бетон, вар, арматура, алуминиева дограма
Заводски Строежи - ПС - Пазарджик

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ПС ПАЗАРДЖИК АД гр. Пазарджик е акционерно дружество, Регистрирано със съдебно Решение № 1092/1991 год. г. на Пазарджишкият Окръжен съд, със седалище гр. Пазарджик, ул. Синитевска №29
Фирмата е създадена през 1978г. 

С цел извършване на промишлено и гражданско строителство на територията на областта, разполагаща с над 2500квалифицирани работници, технически специалисти и мениджъри, както и собствен център за подготовка и преквалифициране на кадри.

Фирмата има богат опит в международна обмяна на кадри. Сред големите обекти, дело на Заводски строежи-ПС АД са: изграждането ТЕЦ гр. Пазарджик,изграждането завод за акумулатори Елхим –Искра, Завод за каучук-К. Русинав, Завод за стоманени тръби гр. Септември, Канализация на гр. Белово, комбинат Марица, ЗММ Металик, ЗСТ С.Попов, ККВА Тракия, както и множество жилищни и административни сгради. 

През 2001г. е трансформирана в частно акционерно дружество
Фирмата притежава съвременен машинен парк и производствена база, нови технологични съоръжения, автоматичен високопроизводителен бетонов център, бетоновози и бетонпомпи, многофункционални тежки строителни машини, както и собствена строително изпитвателна лаборатория и складове за строителни материали. 
И не на последно място професионален екип и действащи системи за котнтрол.

Заводски строежи-ПС Пазарджик АД е член на Камарата на строителите. 
В края на 2010г. Заводски сроежи-ПС Пазарджик АД започна внедряване на интегрирана система за управление на качеството, Околна среда и Здравословни и безопасни и условия на труд, съгласно стандартите ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004 с прекия ангажимент и отговорности на ръководството на дружеството.

За упълномощени представители на ръководството по качество, ОС и ЗБУТ отговорността е възложена на трима координатори 

Предмет на дейност на Дружеството:
* производство на различни класове сертифицирани бетонови смеси, варови разтвори, както и богата гама изделия от бетон, с качество оценено от редовните ни клиенти.
* Строително монтажна дейност –жилищно, обществено, промишлено строителство и други 
* Инфраструктурно,благоустройствено и пътно строителство, 
*Инвестиционна дейност
*Производство и търговия на строителни материали и изделия
*Покупко-продажба, управление и отдаване под наем на недвижими имоти. Фирмата притежава богат опит в търгове и конкурси финансирани от частни, общински ,държавни и европейски фондове.

Заводски строежи-ПС Пазарджик АД се наложи като надежден партньор изпълняващ изцяло поверените строителните обекти в уговорените срокове, както и с високото качество и навременна доставка на продукцията си.

Използвайки своя опит в бранша, както и европейските изисквания водещо в дейността на Дружеството е качество, удовлетворяващо изскванията на клиента, ефективни решения, конкурентни цени, надежност и гаранция.