Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Зарастрой ООД
Зарастрой ООД
Адрес:
Стара Загора, ул. Братя Жекови 57
Телефони:
042635556, 042638210
E-mail:
zarastroy@mail.bg
Дейност:
Строителство, проектиране, ремонти, саниране на сгради
Ключови думи:
зара строй, алпинисти, строителни ремонти, стара загора, технологии
Зарастрой ООД

ЗАРАСТРОЙ ООД  град Стара Загора е учредена като фирма с Фирмено дело № 168, по описа за 2003 година на СОС, с предмет на дейност : строителство, проектиране, ремонти, саниране на сгради и др. Фирмата е обезпечена с необходимата механизация и автомобилен транспорт. Разполагаме с високомотивиран и сработен екип от специалисти и работници, с доказани професионални умения, квалифицирани във всички дейности, свързани с процеса  на строителство.

Зарастрой ООД град Стара Загора  има утвърден и стабилен пазарен дял в областта на строителството в резултат на натрупания през годините опит, на умелото съчетаване на квалифицирани специалисти, технически потенциал и използване на съвременни висококачествени материали. 

През последните години в условията на бързо променящ се и постоянно повишаващ изискванията си пазар, на база на основно технологично обновление и специфични мерки за повишаване на мотивацията на персонала дружеството се стреми към все по-пълно задоволяване на изискванията на клиентите си. Компетентното отношение и натрупания опит в екипа предоставят редица предимства за нашите партньори и клиенти: точност при изпълнението, достъпни цени, стриктно спазване на пусковите срокове и договорените бюджети, поддържане на коректни отношения с останалите участници в инвестиционния процес.  

Зарастрой ООД  участва самостоятелно или заедно с други търговски дружества в реализацията на различни инвестиционни проекти.  Изпълняваните дейности могат да се разделят условно на:

Ремонтни работи и реконструкции на съществуващи сгради или обекти в сгради.
Строителство чрез възлагане от външни инвеститори на жилищни кооперации и фамилни къщи, хотели и офис сгради, производствени сгради и цехове.

Строителство чрез възлагане от външни инвеститори на производствени сгради и цехове.
Довършителни работи. Сделки с недвижими имоти и строителни терени.