Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Зи Бетон ЕООД - с. Венец
Зи Бетон ЕООД - с. Венец
Адрес:
с. Венец
Телефони:
0898456445
E-mail:
zi_beton@b-trust.org
Дейност:
Бетонов възел
Ключови думи:
Зи Бетон ЕООД - с. Венец, бетонов възел, бетонови изделия, бетон, производство на бетон, бетон село Венец
Зи Бетон ЕООД - с. Венец

СИ БЕТОН ЕООД е фирма, която стартира своята дейност през 2007 година, със седалище град Шумен. Дружеството е правоприемник по реда на чл.15 от ТЗ на предприятието ЕТ "ХОРСДИЛЪР-Х.И.ДЖАМБАЗОВ".

 

Основната дейност на компанията е насочена в сферата на строителството.
Фирмата е специализирана в изпълнението на доставка, изработка и монтаж на метални конструкции, както и бетонни площадки и покрития.
Компанията членува в Камарата на строителите в България и притежава лиценз за строежи в ПЪРВА, ЧЕТВЪРТА И ПЕТА ГРУПА. Занимава се и с търговия на строителни материали, елементи и конструкции.

Притежаваме 3 бетоновъзлa в селата: Венец,  Каолиново и Никола Козево.
 

Към дадения момент, фирма ЗИ БЕТОН ЕООД е собственик на 3 броя бетонови възли, които включват в себе си:
 

- производствен корпус за течни бетонови смеси ;
- административна сграда ;
- три строителни площадки за производство на бетонови блокчета ;
- база за съхранение на инертни материали - пясък, цимент и чакъл ;
- голяма работилница.
 

С цел, да Ви гарантираме максимално качеството на услугите, производството ни е сертифицирано от НИСИ-София. Освен това, притежаваме и сертификати за система на контрол по :
 

- ISO 9001:2008 ;
- ISO 14001:2004 ;
- BS ONSAS 18001:2007 ;
 

Фирмата ЗИ БЕТОН ЕООД, разполага, освен с богата материална и производствена база, също и с квалифициран екип от кадри, които имат дългогодишен стаж в бранша. Друг важен фактор, който гарантира за успеха на фирмата са множеството сполучливо завършени обекти, направени коректно и в уговорения срок

Фирма Зи бетон ЕООД, разполага с бетонов възел в село Венец.

Бетоновият възел в с.Венец е  специализирана в производството на:

  • бетон,
  • бетонни изделия,
  • варови разтвори.

Варовите разтвори, предлагани от фирмата се произвеждат от пясък и гасена вар и по изискване на Българския Държавен Стандарт (БДС).

За бързата и качествена доставка фирма Зи бетон ЕООД разполага със собствен автопарк, включващ бетоновози и бетон помпи.