Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
ЗСК Девня АД
ЗСК Девня АД
Адрес:
Варна, ул. Уста Кольо Фичето 62
Телефони:
0885323203, 052502067
Уеб сайт:
E-mail:
office_varna@zsk-devnya.com
Дейност:
Производство на бетон, бетонни изделия и инертни материали
Ключови думи:
ЗСК Девня АД, бетон, бетонни изделия, инертни материали, ЗСК, Девня, производство, бетон, бетонни, изделия, инертни, материали, стоманобетонни, конструкции, строителство, жилищни, кооперации, История, Настояще, Бъдеще, ЗСК, Девня
ЗСК Девня АД

Дружество “ЗСК ДЕВНЯ” АД е основано през 1974 година, като държавно предприятие за производство на строителни конструкции, необходими за изграждането на цели предприятия, халета, мостове и други на територията на Северо–източна България.
През 1994 година предприятието е приватизирано чрез масова приватизация.

Предвид изменение в търсенето, предприятието постепенно променя пазарната си ориентация. В момента дружеството произвежда основно бетон, бетонни изделия и инертни материали за строителните фирми в района на Варна.

Дружеството поддържа капацитета си за производство на стоманобетонни конструкции за промишлени сгради и съоръжения и периодично извършва продажби на такива конструкции.

Дружеството извършва собствено строителство на жилищни кооперации и участва в търгове за обществени поръчки.

“ЗСК Девня” АД извършва в големи размери и завършено строителство до ключ.

Ръководни кадри, директори и ключов персонал на “ЗСК Девня” АД

Изпълнителен Директор: Красимир Гошев Григоров – дипломиран икономист.
Заместник Изпълнителен Директор – Румен Радев Роев
Технически и производствен Директор: инж. Петко Михалев Василев, УПР
Икономически Директор: Симеон Христов Симеонов – дипломиран икономист
Главен инженер: инж. Панайот Светославов Бостанджиев. 
Технически отдел: инж. Радослав Симеонов Христов – Мениджър по качеството, Ивелина Василева.
Технически ръководител обекти: Спас Стоянов Петров – строителен техник.
Юристконсулт: Христо Тодоров Христов – дипломиран юрист.
Ръководител Строителна Лаборатория: инж. Наталия Ивановна Иванова 


Ръководители на Базите на “ЗСК Девня” АД.
Служители в Администрацията.

Производствената дейност  е  съсредоточена в следните производствени бази:

•    БАЗА ВАРНА – основна база на Дружеството, където се произвежда бетон и бетонови разтвори в два Бетонови възела, бетонни изделия (тротоарни плочи в различни цветове – жълти, червени и бели, блокове, облицовъчни плочи, бордюри и др.) също и заготвяне на арматура с различни размери. На площадката на База Варна се намира администрацията на Дружеството, Ремонтна база за механизация и автотранспорт, Складове за резервни части, горива и ГСМ, Енерго-механичен отдел. На територията на базата се намира лаборатория за изпитване на бетон, Склад за инертни материали и електронен кантар. За служителите на дружеството е изграден модерен стол – ресторант с 50 места.

•    БАЗА ДЕВНЯ – Бетонов възел, Завод за стоманобетонни конструкции, където се произвеждат стоманобетонови конструкции /СБК/: колони, греди, подови елементи, готови гаражни клетки и др. изделия от предварително напрегнат бетон, закрит арматурен двор с площ 8 дка – извършва се заготвяне на арматурата и произвеждане на заваръчни мрежи с различни размери, също така бетонни и варови разствори, бетонни изделия. На територията на базата се намира Лаборатория за входящ и изходящ контрол на материалите, където се изпитват бетонните тела и арматурата на якост.

•    БАЗА ДЮЛИНО – Бетонов възел и ТМС за пясък и чакъл  (Трошачно миячна промивна инсталация).
•    БАЗА НОВА ШИПКА – с Кариера за добив на пясък и чакъл.
•    БАЗА ПРОВАДИЯ – с ППИ (Пресевно-промивна инсталация) за пясък и чакъл от кариера Нoва Шипка.
•    БАЗА ВЕТРИНО – с Кариера за добив на варовици и ТСИ (Трошачно сортировъчна инсталация) за производство на чакъл и пясък.


Всички бази разполагат със складове за инертни материали и кантари.

Дружеството разполага със собствена строителна лаборатория в База Варна и База Девня.

Добивите от всички находища за полезни изкопаеми се водят след изготвяне и съгласуване с МОСВ на ГТП (Годишни технически проекти).

Дружеството е сертифицаранo пo ISO 9001:2008. Сертификат за Система за Управление на Качеството в „ЗСК Девня” АД. 

Сертификат по ISO 9001:2008 (английски)    |   Сертификат по ISO 9001:2008 (български)

Системата за производствен контрол (СПК) е вградена в Системата за управление на качеството (СУК).

От 2007 година „ЗСК Девня” АД е член на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ). Притежава Удостоверение за следните групи строежи:

-    Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура /включително пътна/, електронни съобщителни мрежи и съоръжения с най-висока категория – Строежи от първа до пета категория.

-    Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Може да извършва строежи oт първа и трета категория.

Удостоверениe за членство в КСБ (Първа група)    |   Удостоверениe за членство в КСБ (Четвърта група) 

Стратегията на развитието на “ЗСК ДЕВНЯ” АД, включва разработване и внедряване на Интегрирана Система за Управление (ИСУ), обединяваща:

Система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008;
Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2004;
Система за управление на безопасните и здравословни условия на труд, съгласно изискванията на OHSAS 18001:2002;