Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Инжпроект ООД
Инжпроект ООД
Адрес:
София, бул. Джеймс Баучер 71
Телефони:
028193600
E-mail:
engproject_sf@tracebg.com
Дейност:
Пътно проектиране
Ключови думи:
Инжпроект ООД, Инжпроект, пътно проектиране, инженерна инфраструктура, инженерни градски мрежи, инженерни извънградски прежи
Инжпроект ООД

Инжпроект ООД е с  единствен предмет на дейност – проектиране.

Дружеството е разработило множество проекти в областта на пътната инфраструктура и инженерните градски и извънградски мрежи.

Проектантският колектив е участвал в изготвяне на отделни проекти свързани с изпълнението на АМ Тракия, АМ Хемус и столичния метрополитен.

Колективът е автор на множество проекти за рехабилитация, реконструкция и ремонт на пътна инфраструктура от републиканската и общинската пътна мрежа.

Дружеството е разработило общ устройствен план на Стара Загора и комуникационно транспортната система на града, както и интегрирания план за градско възстановяване и развитие.