Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Интерприборсервиз ООД
Интерприборсервиз ООД
Адрес:
Козлодуй, площадка АЕЦ "Козлодуй", Административна сграда ЕП-2, етаж 2.
Телефони:
097372205, 097376670
Уеб сайт:
E-mail:
ips@inpris.com
Дейност:
Проектиране, изграждане, пуск и следгаранционно обслужване и ремонт на измервателни и управляващи системи и прибори
Ключови думи:
Интерприборсервиз ООД, Козлодуй, Вентилационни инсталации, Климатични инсталации, Електирчески уредби

Интерприборсервиз ООД е създадено през 1988 год по решение на Правителството на България със съдружници известни компании, работещи в областта на енергетиката. 
Местонахождение и адрес на управление - град Козлодуй, територия на АЕЦ.

Проектиране, изграждане, пуск и следгаранционно обслужване и ремонт на измервателни и управляващи системи и прибори, оборудване за радиационен и дозиметричен контрол, лабораторно оборудване, системи за пожароизвестяване, оповестяване и видеонаблюдение, климатични инсталации, товароподемни съоръжения и доставка на оборудване, резервни части и материали за енергийни и промишлени предприятия.

Извършва дейности по контрол на:

  • Електирчески уредби и съоръжения до и над 1000V;
  • Физични фактори на работната и околната среда;
  • Вентилационни и климатични инсталации