Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Ремонти и експлоатация > Услуги > Грубо строителство >
Компания за енергийно обследване - Зенит ООД
Компания за енергийно обследване - Зенит ООД
Адрес:
гр.София, бул. Бр. Бъкстон 40
Телефони:
0888501168, 029566447
Уеб сайт:
E-mail:
keozenit@gmail.com
Дейност:
Компания за енергийно обследване
Ключови думи:
КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗЕНИТ ООД, Компания за енергийно обследване - Зенит ООД, Компания за енергийно обследване, Зенит ООД

Енергийната ефективност не е спорт в който печелят зрители!

Компания за енергийно обследване -Зенит ООД е регистрирана от 2009г. под №160 по чл.43/44 от ЗЕЕ в Агенцията по устойчиво енергийно развитие.

АКО ЕНЕРГИЯТА ЗА КОМФОРТА НА ДОМА ВИ ИЛИ ЗА БИЗНЕСА ВИ ПОГЛЪЩА ВСЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВАШИТЕ СРЕДСТВА за отопление, осветление, топла вода и това един ден става непоносимо…, тогава на Вас можем да бъдем много полезни- професионално, системно и дългосрочно…..

През 2016 година ще правим нещата “ по-бързо, по-добре , по-изгодно и по- евтино”
Ние сме най-добри в това да извършваме конкретни анализи за да дадем най- ценната за Вас информация за ползите в условията на бързо променящите се технологии и тенденции.

НАШИТЕ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ по повишаване на енергийната ефективност:

 • за инвестиционни проекти на сгради, реконструкция, пристрояване,надстрояване-съответствие     
 • Проверка на съответствието на нормите за енергийна ефективност на отделните части на инвестиционни проекти
 • за нови сгради, при въвеждане в експлоатация    - Сертифициране за проектни енергийни характеристики       
 • за сгради в експлотация,при обновяване,при прилагане на мерки за спестявания, при изготвяне на технически паспорт     и сертифициране за енергийна ефективност     
 • за водогрейни котли/отоплителни инсталации/БГВ    - Извършваме проверка за енергийна ефективност,измерване на димни газове от горивния процес -СО2, СО, О2 и отклонение от нормите     
 • за климатични инсталации     Извършваме проверка за енергийна ефективност     
 • за енергийни спестявания, въглеродни емисии  -   Извършваме  оценка на енергийни спестявания и намаляването на въглеродните емисии за доказване на приноса;за обосновка на инвестиции; за участие в “Оперативни програми”     
 • за  отчетни задължения пред АУЕР, програми, цели по ЗЕЕ и ЗЕВИ  -   Управление и консултации по дейностите, съгласно  изискванията на  ЗЕЕ и ЗЕВИ към задължени лица     
 •  за сгради с нисък разход на енергия/пасивни сгради   -  Изчисляване на енергийните характеристики на сгради с близко до нулевото потребление     
 •  за възвращаемост на инвестицията, рентабилност -   Финансови изчисления на рентабилността на проектни енергоспестяващи мерки,ВЕИ     
 •  за откриване на енергийни загуби   -  Термографско  на сгради, инсталации, хладилни съоръжения, заснемане, анализ
 • експертно качество и в срок

За Всеки от Вас има ВАЖНИ причини, поради които трябва да подобрите енергийната ефективност на Вашия дом,офис, сграда, водогреен котел,отоплителна инсталация, климатична инсталация, осветление,управление на потреблението:

 • Спестявате пари , инвестирате в бъдещето си – оценката на енергийните характеристики и енергийно спестяващите мерки са дълготрайна финансово изгодна инвестиция;;
 • Повишавате стойността на имота си /пазарната му цена/  и можете да се освободите от данък сгради за дълъг период;
 • Подобрявате състоянието на околната среда – намалявате количествата въглеродни емисии във въздуха;
 • Повишавате комфорта в своя дом – енергийно-ефективните технологии ще повишат  значително комфорта във Вашия дом/офис;
 • Ставате част от устойчива,  стабилна икономика –  с дългосрочни перспективи;
 • Пестите природните ресурси и подкрепяте своята енергийна независимост и тази на страната ни – намалявате използваното количество енергия и това Ви прави по-малко зависими от постоянните промени в цените на енергията, като следствие на  това се намалява и вносът на енергийни продукти;
 • Вашият пример е важен за Вашите деца и обществото – Вие изграждате съзнание за  разумно използване на природните ресурси сега и в бъдеще. Колкото повече хора прилагат такива мерки, толкова повече други също ще започнат да ги използват.

За Всеки от Вас има ВАЖНИ причини, поради които трябва да подобрите енергийната ефективност на Вашия дом,офис, сграда, водогреен котел,отоплителна инсталация, климатична инсталация, осветление,управление на потреблението:

 •     Спестявате пари , инвестирате в бъдещето си – оценката на енергийните характеристики и енергийно спестяващите мерки са дълготрайна финансово изгодна инвестиция;;
 •     Повишавате стойността на имота си /пазарната му цена/  и можете да се освободите от данък сгради за дълъг период;
 •     Подобрявате състоянието на околната среда – намалявате количествата въглеродни емисии във въздуха;
 •     Повишавате комфорта в своя дом – енергийно-ефективните технологии ще повишат  значително комфорта във Вашия дом/офис;
 •     Ставате част от устойчива,  стабилна икономика –  с дългосрочни перспективи;
 •     Пестите природните ресурси и подкрепяте своята енергийна независимост и тази на страната ни – намалявате използваното количество енергия и това Ви прави по-малко зависими от постоянните промени в цените на енергията, като следствие на  това се намалява и вносът на енергийни продукти;
 •     Вашият пример е важен за Вашите деца и обществото – Вие изграждате съзнание за  разумно използване на природните ресурси сега и в бъдеще. Колкото повече хора прилагат такива мерки, толкова повече други също ще започнат да ги използват.

 Предимства да работите с нашия екип:

За да получите РЕАЛНА ПРЕДСТАВА за дейностите, които трябва да реализирате Ви е нужно  ДОСТОВЕРНО ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ и  ДОКЛАД , отразяващ актуално състоянието , както и  предписание на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), в синхрон с най-новите и най-изгодните постижения на енергоспестяващите технически средства!

Нашата препоръка е: стойте далече от ИМИТАЦИИ на дейности в енергийните спестявания – те оставят дълготрайни следи и винаги- непоправими финансови загуби.

Ниво за качество и управление:  в КЕО-ЗЕНИТ ООД е внедрена и сертифицирана система за управление на качеството: ISO 9001:2008

Quality standard:    ISO 9001:2008

ТЪРГОВСКИ ПРЕДИМСТВА:

 • Сигурност за изпълнението на договора в срок;
 • Професионализъм и комплексен подход при решаването на всяка договорена дейност;
 • Професионални и висококачествени апаратура и технически средства за измерване на параметрите , свързани с енергийната ефективност;
 • Обучени специалисти, комуникативни и отворени за работа в сложни условия;
 • Преференциални цени за лоялни клиенти ,  за групови клиенти , за членове на браншови организации , за клъстъри и други  асоциации.
 • Партньорство с други организации  за постигане на комплексни цели , включващи енергийната ефективност;
 • Преференциални условия за фирми и лица, постоянни  партньори на КЕО-Зенит ООД;
 • Предоставяне на рекламно място и /или рекламна кампания , банери за дейности, събития, др. на сайта ни;

ИНФОРМАЦИОННИ  ПРЕДИМСТВА:

 • Получаване на регулярна информация за развитието и състоянието на законодателството, промени в нормативната уредба,  срокове за задължени лица по ЗЕЕ и ЗЕВИ.
 • Получаване на регулярна информация за състоянието на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източнице  в България , Европейския съюз и чужбина;
 • Получаване на актуална информация за провеждането на събития в България и Европейския съюз и възможностите за участие в тях;
 • Получавате възможност за участие в неформалните срещи с  производители и доставчици на устройства и системи , свързани с енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия , уреди и инсталации, реализиращи енергийни спестявания;
 • Получавате възможност за съвместно осъществяване на различни проекти и други инициативи;

РЕФЕРЕНЦИИ

Ние имаме готовност незабавно да представим представителни  референции , които сме получили за нашата дейност  на всеки наш нов Клиент .

Нашите клиенти постигат набелязаните си цели , създават, развиват  и реализират своите планове, програми и проекти  и ние работим за това с тях до тогава, до когато за тях това  е необходимо.

Сред нашите клиенти са:

 •     Общини от цялата страна;
 •     Държавни учреждения;
 •     Частни български и международни компании;
 •     Фирми , подготвящи проекти по оперативни програми;

Обществени сгради, административни сгради, Хотели; ОДЗ, Детски градини, Училища, Читалища, ДВХУ, Летища; Котли; Климатични инсталации; Хладилни инсталации; Винарски изби; Басейни и други.

КЕО-ЗЕНИТ ООД е активен член на:

 •         Камара на инсталаторите в България;
 •         Клъстър Зелена синергия;
 •         Съвета по Иновации и енергийна ефективност към БТПП.

Ние, инженерите от КЕО-ЗЕНИТ ООД сме отворени за сътрудничество  и коректно изпълняваме поетите отговорности и задачи.