Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Корект 63
Корект 63
Адрес:
Варна, ул. Отец Паисий 11, ет.3, офис 6
Телефони:
052632070
Уеб сайт:
E-mail:
korekt_63@mail.bg
Дейност:
Строителство
Ключови думи:
Корект 63, проектиране, сгради, съоръжения, жилищни сгради Варна, Плувни басейни, Силозни стопанства

КОРЕКТ-63 ЕООД
Строителство на обекти от всички категории
Идейно и техническо проектиране и дизайн
Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма
Член на Българската строителна камара
 
ПРЕДСТАВЯНЕ

КОРЕКТ–63 ЕООД е съвременна, развиваща се фирма ,чиято основна дейност е строителството. Дългогодишният  опит в строителството на жилищни, търговски, офисни и индустриални сгради в България гарантира за високо качество при изпълнението на строително-монтажните работи, спазване на сроковете и нормативната уредба при висока ефективност на работа. Търговското дружество е регистрирано във Варненския окръжен съд и се представлява от инж. Енчо Димитров Бояджиев.

Фирмата е регистрирана по ф.д. 3883/1999 година на ВОС със седалище и адрес на управление град Варна ул. “Янкул войвода” 48 
От 2015 година фирмата се занимава и с проектиране на всякакъв тип обекти.
От 2006 година  дружеството е член на Българската Строителна Камара - ОП, гр. Варна
От 2008 година, дружеството е член на Камара на строителите в България и притежава удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения с обхват – строежи от първа до пета категория.

КОРЕКТ-63 ЕООД Е СПЕЦИАЛИЗИРАНО В:
Изграждането на жилищни постройки и кооперации на територията на град Варна
Фамилни сгради в извънградската зона
Жилищни комплeкси на територията на Източна България
Промишлени сгради - халета, силози и др.
Всички обекти са изпълнени в съответствие с нормативната база на българското законодателство и са въведени в експлоатация.
 ЖИЛИЩНИ ПОСТРОЙКИ И КООПЕРАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВАРНА, ИЗГРАДЕНИ ОТ ФИРМАТА:
Ул. “Капитан Райчо” № 18
Ул. “Цани Гинчев” № 22
Ул. “Гаврил Кръстевич” № 1
Ул. “Янкул войвода” № 42
Ул. “Янкул войвода” № 48
Бул. “Сливница” № 52
Изграждане на часовникова кула в центъра на гр.Бяла, област Варна
Елитен апартаментен комплекс първа класа "Бяла Сънрайз" - удобно местоположение  - великолепна морска панорама - непосредствена близост до плажа - наличие на олимпийски басейн - собствен боулинг клуб и ресторант 

БЪДЕЩИ ПРОЕКТИ:

  • Нови жилищни сгради на територията на гр. Варна
  • Плувни басейни
  • Силозни стопанства

ФИРМАТА РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНИЯ ТРУДОВ РЕСУРС:

  • Технически персонал за ръководство на обектите
  • Координатор по безопастност и здраве в строителството
  • Квалифициран работен персонал, съгласно новите изисквания за лицензиране на строителните фирми в Република България

ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И МЕХАНИЗАЦИЯ:

  • Транспортни камиони за снабдителска дейност
  • Транспортни средства за извозване на работния персонал
  • Лека механизация за работа по обектите
  • Наемане на тежка механизация.