Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Лимес Б ООД
Лимес Б ООД
Адрес:
София, бул. Арсеналски 97
Телефони:
028661997 , 0885708078
Уеб сайт:
E-mail:
office@limes-b.com
Дейност:
Инженерингови услуги в областта на телекомуникациите
Ключови думи:
Лимес Б ООД, Телекомуникации, София, радио системи, телекомуникационни системи, Технологични контейнери, стопер за врата, прожектор, алармена инсталация

"ЛИМЕС - Б" ООД е една от първите частни компании в телекомуникационния бизнес у нас. Основана през 1994г. фирмата предлага комплекс от услуги в проектирането, конструирaнето,внос и доставката, инсталирането и поддръжката на високо ниво на радио и телекомуникационни системи. На този специфичен пазар фирмата е с богат опит и екип от високо квалифицирани служители – радио и ТВ инжeнери, строителни инженери, проектанти, техници и монтажници. Благодарение на всичко това фирмата се представя успешно в основните направления на развитие на телекомуникациите в България.

Предметът на дейност на фирмата включва предприемачество, проектиране и строителство, като специализацията й е изцяло в телекомуникациите.

Фирмата притежава специализирана апаратура за извършване на контрол, измерване и настройки на комуникационни съоръжения, автопарк с възможности за транспортиране на едрогабаритни и специфични товари по равнинен и пресечен терен, както и с подемна техника и съоръжения, собствена производствена и складова база. Служителите във фирмата са над 40, структурирани в два отдела административен и технически.

Фирма “Лимес-Б” ООД извършвала проучване, проектиране и специализирано строителство в областта на телекомуникациите на поделения на БТК, Национално Управление “Радио и Телевизионни Станции”, Вивател, Специализирано поделение “Далекосъобщителни обекти”, Космо България Мобайл, Мобилтел, Макстелеком, Транстелеком, Ericsson, Siemens, Huawei, Nera, Hellascom, Teletekam, Allgon, Nokia, Alcatel, Нова телевизия, радио Експрес, Дарик радио, Нетера, Булгаргаз, КРС, кабелни оператори и др.