Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Лонг Ман Холдинг АД
Лонг Ман Холдинг АД
Адрес:
Варна, р-н Приморски, ЖК Чайка, бл. 196, ет.2, офис 3
Телефони:
052622650, 0896889752
Уеб сайт:
E-mail:
info@longman-bg.com
Дейност:
Генератори и трансформатори, Изграждане и управление на ветроенергийни проекти
Ключови думи:
контакти, Лонг, Ман, Варна, Каварна, Вятърен, парк, холдинг, енергетика, ветроенергийни проекти, вятърни паркове, метеорологични измервания, анализ на вятъра, Nomad, Ammonit, Second Wind, турбини

Лонг Ман Холдинг АД е българска частна компания, специализирана в развитието, изграждането и управлението на ветроенергийни проекти.

Компанията е активно ангажирана във всички фази на реализиране на проектите. Нашата цел е цялостно да обхванем проекта, което включва предварителни проучвания, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на вятърни паркове. 

В процеса на експлоатацията предлагаме пълния набор от услуги, гарантиращи успешен технически и административен мениджмънт. 

Дейността на холдинга обхваща: консултации при избор на подходящи локации, предпроектни проучвания, снабдяване с необходимите документи по разрешителен режим, инвестиционно проектиране и снабдяване с разрешение за строеж, изготвяне на бизнес план за финансиране на проектите, окончателни договори за присъединяване и търговски договори за изкупуване на електрическа енергия. 


Лонг Ман Холдинг АД предлага цялостни решения за реализиране на проектите до въвеждането им в експлоатация и снабдяването с разрешения за ползване.

Основните компании, чрез които холдинга извършва дейността си, са ЛОНГ МАН ООД и ЕЙ БИ СИ УИНД ФАРМ ООД.

Компанията разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, инженери, икономисти и юристи, които гарантират професионалното разработване на 

проектите и управлението им през всички етапи на реализацията им.

Философия и стратегия на Лонг Ман Холдинг:

Ние в Лонг Ман Холдинг АД, разбираме, че професионализма е движещата сила и причината за успех, на всичко което правим. Затова се стремим да бъдем професионалисти във всеки един аспект по изпълнение на нашите проекти.


Като гаранция за качество на дейността си, Лонг Ман Холдинг АД сертифицира основните компании в структурата си по международните стандарти за качество:ISO 9001 и управление на здравето и безопастността при работа: OHSAS 18001.