Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
МВ Янтра АД
МВ Янтра АД
Адрес:
Габрово, ул. Неофит Рилски 10
Телефони:
066801306, 066801292
Уеб сайт:
E-mail:
yantra@yantra.bg
Дейност:
производство наподемно-транспортно оборудване
Ключови думи:
МВ Янтра АД, МВ Янтра, подемно-транспортно оборудване, въжени електротелфери, кранове, хидравлични колички, кранови компоненти

МВ Янтра АД е наследник  на едно от най-старите машиностроителни предприятия в гр. Габрово - Завод "ЯНТРА" АД, създаден през 1906 г. за производство на резервни части за текстилната промишленост. От 1935 год. заводът започва производство на единични текстилни машини, а от 1957 г. и на тъкачни станове, предачни машини и др. През този период към завода е създаден и Институт по текстилно машиностроене.

 

От 1983 година в завода започва усвояването и производството на подемно-транспортно оборудване. Особено добри резултати заводът бележи през периода 1985-1990 година, като обема на произвежданата продукция годишно достига до 28 млн. долара, а персоналът нараства до 1 600 работници.

Днес МВ Янтра АД, благодарение на повече от 100 години традиции в машиностроенето, научно-развойната си дейност, патентни разработки и квалифициран персонал, предлага най- иновативни изделия на пазара:

  • въжени електротелфери с товароподемност от 500 до 32 000 кг
  • двурелсови кранови колички
  • челни греди за едногредови и двугредови кранове
  • хидравлични транспалетни колички
  • кранови компоненти

Основен дял в произвежданата и експортирана продукция на предприятието заема производството на въжени електротелфери и кранови компоненти – високотехнологични и компактни изделия с технически и експлоатационни параметри на високо ниво.

Всички наши продукти отговарят изцяло на въведените стандарти от ЕС и успешно се конкурират на световния пазар за подемни съоръжения, в страни от Близкия Изток, Азия, Африка и съседските европейски държави.