Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Минстрой Холдинг АД
Минстрой Холдинг АД
Адрес:
София, бул. Г.М. Димитров 57
Телефони:
029635555, 029624250
E-mail:
fd@minstroy.com
Дейност:
роектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения и пълен инженеринг на обекти
Ключови думи:
проектиране, строителство, монтаж, оборудване, производство, метални конструкции, съоръжения, инженеринг, Минстрой Холдинг АД

Минстрой осъществява проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения и пълен инженеринг на обекти “под ключ” в областта на промишленото и гражданско строителство, минната промишленост, инженерната инфраструктура и магистралните тръбопроводи.

Особено голям дял напоследък фирмата има в строителството на модерни хотелски комплекси и инфраструктурни обекти. В състава на фирмата е и “Институт по строителство и минно дело”, оборудван със съвременна техника и едни от най-добрите специалисти в областта на строителството и минното дело. Изпълнява проучвателни и проектни работи във всички нива на проектирането – от идейни до работни проекти.
 
Организационната структура на холдинговата компания дава възможност за привличане на подходящи изпълнители от системата, в зависимост от спецификата и териториалното разположение на проектите, както и на допълнителни ресурси от други дружества. Освен в република България, Минстрой осъществява проектна, строителна и търговска дейност в чужбина: Германия, Русия, Сирия , Алжир, Тунис, Нигерия, Македония и др.