Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
МУЛТИ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
МУЛТИ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Адрес:
Радомир, ж.к. Гърлявица, бл.28
Телефони:
0885031963
E-mail:
marin_dabev@abv.bg
Дейност:
Строителство
Ключови думи:
МУЛТИ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, МУЛТИ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ, MULI EL ENGINEERING LTD, MULI EL ENGINEERING, Мулти Ел Инженеринг ЕООД, Мулти Ел Инженеринг, МУЛТИ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – Радомир, МУЛТИ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ– Радомир, Радомир, Muli El Engineering Ltd, uli El Engineering, строителна компанията, строителна компанията в Радомир, строителна фирма в Радомир, строителна дейност, проектантска дейност, строеж в недвижими имоти, обзавеждане на недвижими имоти, строително-ремонтни работи на недвижими имоти, СМР на недвижими имоти, СМР, строително-ремонтни работи, строително-ремонтни дейности, ремонтни работи, ремонтни дейности, строителство на сгради
МУЛТИ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

МУЛТИ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на латиница "MULI EL ENGINEERING LTD." с ЕИК/ПИК 206198719 е основана на 18 Август 2020 година с правна форма "Дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ООД". Седалището на компанията се намира в гр. Радомир

Основна дейност: строителна и проектанска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. строително-ремонтни работи на недвижими имоти

Управители: Атанас Христов Андонов и Марин Веселинов Дабев