Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Пайплайф България
Пайплайф България
Адрес:
Ботевград, ул. Индустриална 3 п.к. 65
Телефони:
072399413
Уеб сайт:
E-mail:
office.bg@pipelife.com
Дейност:
Производители на пластмасови тръбни системи
Ключови думи:
Пайплайф България, вода, вътрешносградно, газ, дренаж, електро, канализация, отпадни, пвц, пластмаса, пластмасови тръби, пластмасови фитинги, превод, произвеждане, производител, производство, системи, тръби, фитинги, аквалайн, аквалайф, акватерм, алуминка, арматура, безизкопно полагане, безшумна, бързи връзки, вертикален щранг, ВиК, ВиК продукти, вода, воден, водни количества, водно, водоземна скоба, водомерни шахти, водоплътност, водопреносната мрежа, водопровод, водопроводна инсталация, водоснабдяване, водосток, воронка, външен диаметър, вътрешен диаметър, вътрешносградна канализция, газ, газификация, газоснабдяване, геотермален колектор, гофра, гофре, гофрирани тръби, ДН, дренаж, дъга, дъги, дъждарка, дъждоприемна шахта, еартерм, еко пайп, екобокс, ел. Фитинги, загуби на вода, загуби по водопреносната мрежа, замърсени води, замърсяване на водите, защитни тръби, звукоизолирани тръби, инсталиране на канализационни тръби, инсталирани на водпроводни тръби, инфраструкторна канализация, кабелни шахти, кабелозащитни тръби, каменинови тръби, канал, канализационна инсталация, канализационна мрежа, канализационна помпена станция, канализационни тръби, канализационно отклонение, канализация, канално помпена станция, капково напояване, каскадна шахта, кг, керамични тръби, колектор, колекторна кутия, колена, коляно, контролирана вентилация, КПС, кранове, листоуловител, льосови почви, мазниносепаратор, мазниноуловител, малки шахти, маншон, маслосепаратор, маслоуловител, Мастер 3, мастър, многослоен водопровод

Компанията Пайплайф е един от водещите световни производители на пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване отговарящи на всички европейски норми и стандарти.

Фирма "Пайплайф България" ЕООД част от Компанията "Пайплайф" с централа в Австрия е дъщерна фирма на"Винербергер" - Австрия

Дейността на Пайплайф е насочена към постоянно усъвършенстване на продуктите и разширяване на производството и търговското разпространение.

Системите Пайплайф намират успешно приложение както в общинския и индустриален сектор, така и в частното строителство.

Пайплайф България ЕООД е най-новият член на групата със стартиралото производство в град Ботевград. Заводът произвежда следните тръби:

 • PRAGMA - канализационни системи от полипропилен, които се характеризират със следните специфични особености:
 1. Произвежданите тръби са от ново поколение - с ниско тегло, което спестява енергия за производството им и щади находищата на суров петрол, който е първоизточникът на суровината полипропилен;
 2. Производството е високо автоматизирано с минимална намеса на човешкия фактор, което свежда и грешките до минимум;
 3. Най-големият плюс при производството на тръби от полипропилен е фактът, че то е безотпадно – всички суровини се рециклират на 100 %, като в природата – нито в атмосферата, нито в почвата – се изхвърлят вредни за живите организми вещества;
 • Тръби от PP- с марката “PP Mono” –компактни гладкостенни полипропиленови тръбни ситеми за инфраструктурна канализация
 • Тръби от PE – с марката “Aqualife” и “Aqualine” за напорен водопровод;
 • Трислойни тръби PVC – тип KG за сградна и площадкова канализация; 
 •  “Solid Pipe”- мултифункционални тръби от PVC-U  обогатени с карбон
 •  “PVC Compact”- еднослойна, компактна, гладкостенна система от PVC  за инфраструктурна канализация

Цел, Мисия, Принципи
 

Пайплайф Цел
Най-добрата компания, когато става въпрос за цялостно удовлетворение на клиента!
Ние не сме най-великите но нашите клиенти са!

Пайплайф Мисия
Да подобрим качеството на живот с помощта на високо стойностни решения за водния и енергиен поток и за опазване на околната среда!

Пайплайф Принципи

 • Бъди готов на всичко за клиента
 • Най-важната инвестиция - това е инвестицията в качествата на персонала
 • Забрави за бюрокрацията и с готовност откликвай на нуждите на клиента
 • Новаторството и скоростта на изпълнение са от изключителна важност
 • Усъвършенствай начина си на работа с всеки изминат ден
 • Бъди честен и почтен и проявявай гражданска съвест
 • Работи усърдно с цел постигане на по-високи резултати, но все пак не забравяй да се забавляваш