Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Партрейд ООД
Партрейд ООД
Адрес:
Гр. София жк. Овча купел 1, бл.510, вх.А, ап.31
Телефони:
034445755
Уеб сайт:
E-mail:
partrade@partrade.bg
Дейност:
Пожарна и аварийна безопасност
Ключови думи:
Партрейд ООД, аварийна безопасност, пожарна безопасност, Строителни и възстановителни дейности, противофилтрация, хидроизолация, KOSTER, Waterproofing, срутища, свлачища, подпорни, крилни стени, заземителен контур, изграждане на халета, пожарогасителни средства, пожароизвестителни инсталации, пожарогасителни инсталации, вентилации, пожарозащитни обмазки, технически надзор

Партрейд ООД е създадена през 1997 година като чисто търговско дружество, което в последствие се специализира в дейността по пожарна и аварийна безопасност на фирмите. От 1999 г. насам дейността на дружеството се специализира тясно в областта на Енергетиката като се развива в следните сфери:


Строителни, ремонтни и възстановителни дейности:

- противофилтрационни /хидроизолационни/ мероприятия с най- съвременните системи на хидротехниката на Waterproofing Systems;

- възстановяване на разрушени пътища, срутища, свлачища,

- изграждане на подпорни и крилни стени;

- изграждане на подпорни стени от габиони на швейцарската фирма

- изграждане на халета и адмнистративно-складови бази;

- саниране, ремонт и реконструкция на съществуващи сгради.

Рециклиране на пожарогасителни средства - проверка годността на пожарогасителите, презареждане със съответния гасителен агент, подмяна на компрометирани части с нови или собствено производство.

Пълен инженеринг - проектиране, изработване, доставка, рехабилитация, ремонт, монтаж и сервиз на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации.

Пълен инженеринг - проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на вентилационни системи.

Полагане пожарозащитни обмазки на кабели, метални и дървени конструкции.

Дружеството разполага със следните сертификати и лицензии за изпълнение на основните си дейности:

Сертификат за въведена система за упрваление на качеството съгласно ISO 9001:2008 на TUV Rheinland Intercert Kft.

Сертификат за въведена система за упрваление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 на TUV Rheinland Intercert Kft.

Сертификат за въведена система за упрваление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 на TUV Rheinland Intercert Kft.

Лицензия № 560/20.03.2009г. на Държавна агенция за метрология и технически надзор, за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опастност.

Сертификат от KOSTER България ООД за квалифициран KOSTER партньор - АПЛИКАТОР на системите KOSTER.

Фирма „ПАРТРЕЙД” ООД е редовен член на Строителната камара и е регистриран в регистъра на СК. Дружеството поддържа контакти с Националната служба за пожарна и аварийна безопасност, Института по пожарна охрана и Националната браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопасност”.

Фирмата работи с най-доказаните български и чужди произвoдители на противопожарна техника, оборудване, строителни материали, пожарогасителни и пожарозивестителни инсталации и вентилационни системи.

Нашата мисия е постоянно усъвършенствуване, развитие и обучение на нашия персонал, осигуряване на постоянен финансов просперитет и сигурност на нашите служители, пълно удовлетворяване финансовите очаквания на нашите партньори, установяване на дългосрочни бизнес отношения с нашите клиенти. Тези цели „ПАРТРЕЙД”- ООД постига с използване на висококачествено техническо оборудване и професионализъм в широката гама от услуги, които представя.