Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
ПМУ АД Бургас
ПМУ АД Бургас
Адрес:
Бургас, ж.к. Славейков 150
Телефони:
056898012, 056880530, 056880531
Уеб сайт:
E-mail:
pmu_bs@spnet.net
Дейност:
Пълен инженеринг в областта на машинния и електромонтаж. Производство, възстановяване и ремонт на възли и агрегати, резервоари, циклони, бойлери и др
Ключови думи:
ПМУ, ПМУ Бургас, ПМУ АД Бургас, инженеринг, електромонтаж, резервоари, циклони, бойлери, възстановяване, ремонт

Акционерно дружество "ПМУ"- гр. Бургас  /"ПМУ" АД - Бургас/ е учредено през 1998 година. Като правоприемник на "Монтажи" ЕАД - София, клон Бургас то наследява 40-годишния опит и висококвалифициран човешки ресурс от специалисти и ръководни инженерно-технически кадри в сферата на машинния, електро и К и П и А-монтаж. 

"ПМУ" АД – гр. Бургас изпълнява всички видове машинно-монтажни, електромонтажни и КИП-работи на новостроящи се обекти и инсталации, както и ремонт, реконструкция, разширение и модернизация на съществуващи инсталации в сферата на химическата, циментовата, дървообработващата и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, металургията, енергетиката и др. 

Области на дейност на "ПМУ" АД - гр. Бургас: 
1.     Промишлено строителство 
2.     Производство и монтаж на тръбопроводи, резервоари и съоръжения под налягане, метални конструкции и елементи. 
3.     Монтаж на машини и съоръжения. 
4.     Монтаж на ел. уредби и инсталации, контролно – измервателни прибори и автоматика. 
5.     Монтаж на отоплителни и хладилни инсталации. 
6.     Ремонт на машини, съоръжения и инсталации. 
7.     Пусково- наладъчни работи. 

В обхвата на Промишленото строителство влиза: 
-      Изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения: технологични колони, топлообменници, хладници, ресивери, рулонни, цилиндрични и сферични резервоари за нефт и нефтопродукти, парни и водни енергийни котли и турбини, вентилатори, димоходи, бункери, циклони, скрубери, елеватори и всички видове транспортни ленти, портални, козлови и кулокранове, пристанищни кранове за насипни товари и прилежащите им релсови пътища. 

-      Изработка и монтаж на всички видове стоманени конструкции от профилна и листова стомана - ферми, междуфермени връзки, плътни колони, каркаси, пръстени за странично укрепване на цилиндрични резервоари, опори, подпори, конзоли, и други. 

-      Изграждане на всички видове тръбопроводи и продуктопроводи от черни и цветни метали, както и от легирани и високолегирани стомани и прилежащата им арматура за ниско, средно и високо налягане, монтаж и пускане в експлоатация на промишлени и битови отоплителни инсталации, изработка и ремонт на резервоари за нефтопродукти и др. 

-      Изграждане на водопроводни и канализационни системи за градската ВиК мрежа и пречиствателни станции. 

-      Антикорозионна защита на тръбопроводи, съоръжения и метални конструкции. 

-      Монтаж на всички видове машини и съоръжения - помпи, компресори /въздушни и газови/, пресови, леярски и калибровачни машини и други. 

-      Монтаж на всички видове системи за електрозахранване с ниско и високо напрежение - трансформаторни и ел. подстанции, както и осветителни, заземителни, мълниезащитни, пожароизвестителни, сигнални и диспечерски системи. 

-      Монтаж на контролно-измервателни прибори и автоматични системи за контрол на технологичния процес, проверка, настройка, изпитания и пуск в експлоатация на изградените мощности.