Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
ПМУ Плевен ООД
ПМУ Плевен ООД
Адрес:
Плевен, ул. Мусала 5
Телефони:
064800186, 064800968
E-mail:
pmu_pleven@abv.bg
Дейност:
Комплексно изграждане на промишлени и строителни обекти
Ключови думи:
ПМУ Плевен ООД, ПМУ Плевен, промишлени обекти, строителни обекти, тръбопроводи, оборудване, газови инсталации, електрически инсталации, подемни съоръжения, съдове под налягане, метални конструкции, Монтажна дейност
ПМУ Плевен ООД

ПМУ Плевен ООД е строително-монтажна фирма за комплексно изграждане на промишлени и строителни обекти. Участва в реконструкции и модернизации, монтаж на технологични тръбопроводи и оборудване, газови и електрически инсталации, подемни съоръжения, съдове под налягане, изработка и монтаж на метални конструкции и извършване на строителна дейност.

Фирмата разполага с висококвалифициран ръководен и изпълнителски персонал. Опита и техническата осигуреност позволиха на фирмата да разшири дейността си. ПМУ Плевен ООД от 2010 година е разработила, внедрила и прилага Интегрирана система за управление включваща: 

  •  Система за управление на качеството - съгласно БДС EN ISO 9001:2008 - сертификат № BG511004Q1-1; 
  •  Система за управление на здравето и безопасността при работа - съгласно BS OHSAS 18001:2007, сертификат № TB OHSAS 231, Верификация ЕООД; 
  •  Система за управление на околната среда - съгласно БДС EN ISO 14001:2005 - сертификат № TB EMS 230, Верификация ЕООД.