Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Римпекс ООД
Римпекс ООД
Адрес:
с.Лесново, стопански двор
Телефони:
072560550
Уеб сайт:
E-mail:
info@rimpex.net
Дейност:
огнеупорни материали
Ключови думи:
Римпекс ООД, Римпекс, огнеупорни бетони, набивни маси, бетони, изделия от бетони, изделия, промишленост село лесново, лесново, елин пелин, огнеупорни материали

 

Римпекс ООД е дружеството с ограничена отговорност и е основано през 1990 г. с основна предмет на дейност - произвежда неформувани огнеупорни материали и изделия от тях.

 

Продукцията на Римпекс ООД намира приложение във всички области на индустрията, където технологичните процеси протичат при високи температури в:

  • черната и в цветната металургия,
  • керамичната,
  • стъкларската промишленост
  • циментовата промишленост,
  • химическата промишленост
  • нефтохимическата промишленост,
  • машиностроенето,
  • енергетиката и др.

Римпекс ООД изпълнява строителство, ремонт и сервиз на огнеупорните футеровки на всички индустриални пещи, котли и други топлотехнически съоръжения.

През 2001г. дружеството е сертифицирано по изискванията на международния стандарт за качество ISO 9001.

Концепцията за качество в дейността на дружеството го прави ефективен и желан партньор.

През 2002г. Римпекс ООД открива представителство в Китай, чрез което осъществява внос на суровини за собственото си производство и на широка гама от огнеупорни изделия, които предлага на българския и на международния пазар.

Като търговски продукт Римпекс ООД предлага произведени в Китай изолационни материали – калциево-силикатни (воластонитови) плочи с работна температура до 1000оС и огнеупорни вати и изделия  на основата на керамични влакна с работна температура до 1260оС и до 1400оС. Предлагат се и вати и изделия на основата на разтворими керамични влакна, които имат по-добри санитарно-хигиенни показатели.

Продукцията на Римпекс ООД е пазарно ориентирана и представлява широка гама от неформувани огнеупорни материали и изделия от тях, която отговаря на качествените изисквания на динамично развиващите се пазари, възможностите за комплексни доставки на всички видове огнеупорни материали, възможностите за изпълнение, ремонт и сервизно обслужване на огнеупорни футеровки в различните им индустриални приложения.