Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Русенска Строителна Компания
Русенска Строителна Компания
Адрес:
Русе
Телефони:
082844315, 082845789
Уеб сайт:
E-mail:
rsk_ruse@infoel.net
Дейност:
Строителство на граждански и промишлени обекти
Ключови думи:
Строителство, Русенска Строителна Компания, русе, компания, дружество, строителство, продукти, услуги, клиенти, контакти, обект, търговия, вар, разтвор, конструкция, арматура, цех, механизация, лаборатория, контрол, строителна камара, свободна зона
Русенска Строителна Компания

Фирма Русенска Строителна Компания АД е акционерно дружество, учредено на 19.06.1995 година в град Русе, с предмет на дейност строителство на граждански и промишлени обекти, производство и търговия с варови, циментови и бетонни разтвори, строителна армировка, метални конструкции, железобетонни елементи и услуги със строителна механизация. Дружеството се управлява от пет членен Съвет на директорите и се представлява от Марин Недялков Маринов и Ивайло Петров Даскалов - изпълнителни директори - и Недялко Маринов Славов - прокурист.

Производствената база на "РСК" АД е разположена върху 64 дка собствен терен, намиращ се в град Русе, Източна промишлена зона, в непосредствена близост до "Свободна зона" Русе и включва: 

  • Завод за бетонови, циментопясъчни и варови разтвори
  • Арматурен цех
  • ЖП коловоз с разтоварище
  • Строителна група
  • Цех за метални конструкции
  • Строителна механизация
  • Изпитвателна лаборатория за строителна продукция

В дружеството е въведена система за производствен контрол на качеството. Произвежданата продукция е сертифицирана от "Булгарконтрола" ЕАД.

"Русенска Строителна Компания" АД е член на Строителната камара.