Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Сатурн 95 ООД
Сатурн 95 ООД
Адрес:
София, бул. Асен Йорданов 12
Телефони:
024433111, 0887940065
Уеб сайт:
E-mail:
office@saturn95.com
Дейност:
Производство и извършване на монтажна дейност на мълниезащитни и заземителни уредби
Ключови думи:
Сатурн 95, фотоволтаични централи, мълниезащитни уредби, заземителни уредби, сондaжи, височинни монтажи, саниране, отопление, вентилация, климатизация, енергийно обследване, сертифициране на сгради, електрозахранване, електрически инсталации, охранителни системи, пожароизвестяване, видеонаблюдение, автоматизация, PVC дограма, алуминиева дограма, покривни конструкции

“Сатурн – 95” ООД е създадена през 1995 г. с частни капитали и управител инж. Саша Стоянов. Фирмата е профилирана в следните дейности:


1. Проектиране и изграждане на Фотоволтаични централи, производство и извършване на монтажна дейност на мълниезащитни и заземителни уредби. Производството обхваща широка гама от елементи, придружени със сертификат, който гарантира съответствието им с конструктивната и технологична документация. Всички елементи покриват изискванията на европейските норми и стандарти.

Голяма част от тях са унифицирани за монтаж на различни по конфигурация и конструкция покриви. Производственият профил позволява да бъдат изпълнени елементи по конструктивна документация или мостри на клиента.
Монтажният профил на фирмата обхваща:

 

  • Проектиране и изграждане на Фотоволтаични централи, както и изграждане на специални заземителни и мълниезащитни уредби за тях;
  • Доставка и монтаж на всички видове мълниезащитни и заземителни уредби; 
  • Изграждане на съсредоточени заземители в песъчливи терени и във всякакъв вид скали чрез дълбочинни машинни сондaжи;
  • Височинни монтажи на елементи и съоръжения – малки релейни антени, полагане на фидерни линии, сигнални лампи и други такива, за които не се налага използване на подемна и строителна техника;
  • Саниране на сгради по алпийски способ;
  • Доставка и монтаж на елементи за отопление, вентилация и климатизация. 


Фирмата е участвала в изграждането на посочените монтажни дейности в над 2700 обекта в България и Румъния.


2. Kонсултантска дейност в областта на енергийната ефективност, лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за енергийно обследване и сертифициране на сгради и индустриални системи. Консултации в строителството и прединвестиционното проектиране, свързано с прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

3. Изследвания, анализи и проектиране, свързани с качеството на електроенергията и енегриен мениджмънт на електрически системи, основаващ се на енергиен одит с цел намаляване енергийните разходи.

4. Проектиране, изграждане, преустройство, изместване, реконструкция и поддръжка на външно електрозахранване (трафопостове, кабелни линии, районно и улично осветление).

5. Проектиране и монтаж на електрически инсталации, охранителни системи, пожароизвестяване и видеонаблюдение.

6. Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатизиращи инсталации, както и на системи за автоматизация на тези инсталации.

7. Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма, фасадни и покривни конструкции, стъклени витрини и зимни градини.

8. Професионални инженерингови услуги в областта на телевизионните технологии, сред които системен инженеринг, консултиране, комплексно проектиране на телевизионни обекти по всички специалности, настройка и поддръжка на съществуващи или новоизграждащи се телевизионни и излъчвателни комплекси.
    
Компанията поддържа активни контакти с редица учебни заведения в сферата на Електротехническите и Топлотехническите анализи и моделиране и е дългогодишен партньор на Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие и Занаятчийска камара Кобленц. 


Наличен е пълен инженерингов и изпълнителски ресурс за реализация на обекти в областта на възобновяемите енергийни източници като термопомпени отоплителни инсталации, соларни инсталации за БГВ, както и соларни системи за добив на електроенергия (фотоволтаични електроцентрали), системи за оползотворяване на биогаз и сметищен газ чрез методите на когенерацията. Прилагат се иновационни схеми при разрешаването на всяка енергийна задача.
  
Всички дейности на компанията са обезпечени с висококвалифицирани специалисти, оборудвани с професионална техника, екипировка и транспорт и се извършват в договорените срокове на изпълнение с високо качество и професионализъм.

 

Регионални офиси:

Русе - тел.: 0888 757 755
Търговище - тел.: 0887 916 178, 0894 437 347
Хасково - тел.: 0885 062 250, 038/ 622 987
Харманли - тел.: 0888 229 716
Казанлък - тел.: 0878 566 854, 0898 565 854
Самоков - тел.: 0892 961 594