Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Спасов ЕООД
Спасов ЕООД
Адрес:
гр. Варна, ул. Петко Тодоров №30
Телефони:
0888991675,0888869005,0885320449
Уеб сайт:
E-mail:
vasil_spasov@mail.bg
Дейност:
проектиране, строителство, инженеринг
Ключови думи:
Спасов ЕООД, СПАСОВ, проектиране, строителство, инженеринг, Варна

СПАСОВ  ЕООД е регистрирано през 2004 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност, с фирмено дело №421 по описа на Великотърновски окръжен съд.

 

Основен предмет на дейност: проектиране, строителство на сгради и съоръжения и инженеринг.


Фирма СПАСОВ  ЕООД  разполага с квалифицирани специалисти с богат опит и технически потенциал, като в зависимост от конкретните задачи се привличат и допълнителни.

По време на 8 годишното си съществуване СПАСОВ ЕООД е реализирала 10 броя жилищни кооперации с обща разгъната площ около 15 000 м2, както и 6 бр. еднофамилни жилищни сгради на частни инвеститори.

В областта на строително-монтажните работи в частта им Електро, КИП и А са реализирани проекти с инвеститори:

– „САЛС” АД на територията на „Солвей Соди”;
– Военна болница гр. Варна към ВМА София;
– подизпълнител на „Мултитест” ООД гр. Варна в „Девен” АД;
– „КВС АГРО България” ООД;
– „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД /Вебер/;
– „КВВ” ЕООД;


Проектантската дейност в СПАСОВ ЕООД се осъществява от широк кръг високо квалифицирани архитекти и инженери, с богат технически и практически опит, като всеки от тях гарантира професионализма си с Удостоверение за пълна проектатска правоспособност на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на архитектите в България.