Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Стефан Иванов Гешанов
Стефан Иванов Гешанов
Адрес:
Пловдив, ул Цар Асен 13, ет.1
Телефони:
0889297775
Уеб сайт:
E-mail:
stephan.nrg@gmail.com
Дейност:
Проектант - ОВКХТГ
Ключови думи:
Стефан Иванов Гешанов, Стефан Гешанов, Гешанов, проектант - ОВКХТГ, проектант, ОВКХТГ, енергийни проекти
Стефан Иванов Гешанов

СТЕФАН ИВАНОВ ГЕШАНОВ е физическо лице занимаващо с проектантски и консултантски услуги в сферата на строителство по специалност ОВКХТГ, с пълна

проектантска правоспособност

гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ №13, ет.1, тел. 0889/297 775, stephan.nrg@gmail.com

 

Основна дейност: Компетенции в проектирането на:

  • ОВК инсталации
  • Топло и газоснабдяване
  • Котелни централи и топлопроводи
  • Топлоенергийни проекти и когенерация
  • Комресорни инсталации
  • Инфраструктурни проекти/инженерна инфраструктура/
  • ЕЕ в строителството и енергийни сертификати
  • Възможности за комплексно проектиране