Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Стийл трейд България ООД
Стийл трейд България ООД
Адрес:
гр.София, ж.к. Младост 1А, бл. 503, вх. 3, ет. 8, ап. 68
Телефони:
024260353 , 0888244034
Уеб сайт:
E-mail:
steeltrade_bg@mail.bg
Дейност:
Изграждане и ремонт на обекти
Ключови думи:
Стийл трейд България ООД, Стийл трейд България, ремонт на обекти от подземната и надземна инфраструктура, водопроводи , газопроводи, водно оборудване, енергийно оборудване, търговия с черни метали, търговия с цветни метали, обработка на метали, ремонт на подземна инфраструктура, ремонт на надземна инфраструктура, ремонт на водопроводи, ремонт на газопроводи, търговия с метали
Стийл трейд България ООД

 

Фирма СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД е със седалище в град София на адрес:жк.Младост 1 А бл. 503 ет.8 ап.68

 

Управител: Светослав Стойков Жеков

Дейността на фирмата е:

 • Изграждане и ремонт на обекти от подземната и надземна инфраструктура;
 • Изграждане и поддръжка на водопроводи и газопроводи;
 • Доставка, монтаж и демонтаж на водно и енергийно оборудване;
 •  Tърговия с черни и цветни метали;
 •  Oбработка на метали.

Стийл Трейд България ЕООД осъществява инженерингова, строителна, проучвателна и консултантска дейност в областта на конвенционалната енергетика, електропреносните и електроразпределителните мрежи, топлофикацията, проектиране, доставка, пусково-наладъчни дейности и въвеждане в експлоатация на системи за управление, контрол и диагностика на процесите в областта на енергопроизводството.

С нас вие ще имате един дългосрочен и предвидим партньор, с когото да развивате свойте проекти. Нашите екипи са готови за всяко предизвикателство.

Стийл Трейд България ЕООД притежава богат опит и в реализацията на индустриални и логистични сгради – фабрики, складови бази, логистични центрове. Компанията е реализирала проекти на български и чуждестранни инвеститори.

Жилищното и ваканционно строителство е един от силните сектори от дейността на Стийл Трейд България ЕООД. От създаването до днес фирмата успешно е реализирала и продала всички свои жилищни проекти.

Стийл Трейд България ЕООД предлага услуги в сферата на ВиК.

•Изграждане и ремонт по водопроводната мрежа. Дейността включва аварийни ремонти и реконструкции на действащи ВиК съоръжения, улични проводи, пречиствателни станции, резервоари и хидрофори. Изпълнение, реконструкции и ремонти на канализационни колектори и довеждащи водопроводи.

•Изграждане и реконструкции на водопроводни и канализационни мрежи, рехабилитация и изграждане на помпени, хлораторни и пречиствателни станции (за питейни и за отпадъчни води), резервоари и депа за отпадъци.

Стийл Трейд България ЕООД извършва услуги по изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и инсталации – средно и ниско напрежение:

 • Изграждане на електропроводи и кабелни линии, трафопостове и разпределителни уредби
 • Изграждане на промишлени и битови силови и осветителни инсталации
 • Ремонт, реконструкция и модернизация на разпределителни уредби
 • Ремонт на силови трансформатори
 • Вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради
 • Пусково-наладъчни работи