Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителство >
Стройстил - Стоянов ЕООД
Стройстил - Стоянов ЕООД
Адрес:
гр. Айтос, ул. Лозенград 1
Телефони:
0888927975
E-mail:
stroistil_eood@abv.bg
Отрасъл:
Дейност:
Строителство на сгради и съоражения
Ключови думи:
Стройстил - Стоянов ЕООД, Строителство на сгради, строителство на съоражения, Строителни ремонти, Административни сгради

Стройстил - Стоянов ЕООД е строителна фирма в гр. Айтос.

Предмет на дейност:

- Строителство на сгради и съоражения;
- Строителни ремонти;
- Покриви и хидроизолации, топлоизолации;
- Довършителни работи, подръжка и текущи ремонти;
- Реконструкция на училища и детски градини;
- Административни сгради;
- Изграждане на улични канализации и водопроводи, вътрешни ВиК мрежи;
- Подръжка и ремонт на улични и тротоарни настилки;
- Реконструкция и благоустрояване на жилищни квартали и площади.
             
Ефективно използване на наличните материали, човешки и финансови ресурси съобразно нуждите и потребностите на заинтерисованите страни.

Прилагане на подходящи критерии при оценката и подбора на доставчици с цел намаляване на негодните материали.Стриктно спазване сроковете за предаване на обектите и за изработка на изделията.

Непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството с оглед повишаване на нейната ефективност и постигане постоянно съотвествие с променящите се изисквания на клиентите и нормативните актове.