Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Начало > Строителство > Пътно строителство >
Трейс пътно строителство АД
Трейс пътно строителство АД
Адрес:
гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Метличина поляна 15
Телефони:
024521420
Уеб сайт:
E-mail:
trace_rc@tracebg.com
Дейност:
Пътно строителство
Ключови думи:
Трейс пътно строителство АД, Трейс пътно строителство, строителство на пътища, строителство на автомагистрали, строителство на летища, обекти на градската инфраструктура, поддържане на пътища, поддържане на автомагистрали, поддържане на летища, поддържане на градска инфраструктура, Пътно строителство


Трейс пътно строителство АД е дъщерно дружество на Трейс Груп Холд АД.

 

„Трейс-Пътно строителство АД изпълнява инфраструктурни обекти от национално и регионално значение (с акцент регионите на градовете Стара Загора, Плевен, Бургас и Смолян), участва и в международни проекти.

В обхвата на пазарния сектор на фирмата се включват обекти за рехабилитация, реконструкция, строителство и поддържане на пътища, автомагистрали, летища, обекти на градската инфраструктура.

Дружеството изгражда водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции, участва в аварийно-възстановителни дейности при природни бедствия и производствени аварии.“