Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Фитих ООД
Фитих ООД
Адрес:
София 1303 ул. Бузлуджа 51
Телефони:
0887421714
Уеб сайт:
E-mail:
http://office@fitih.bg
Дейност:
строителство - изграждане на пожароизвестителни и сигнално-охранителни системи
Ключови думи:
Фитих ООД, Фитих, строителство, пожароизвестителни системи , сигнално-охранителни системи, системи за входящ контрол, системи за видеонаблюдение, системи свързани с охранителната дейност, силнотокови инсталации слаботокови инсталации.

Фитих ООД е създадена през 1994г.,

Основна дейност:  изпълнение на инженерингови услуги за изграждането на пожароизвестителни и сигнално-охранителни системи, системи за входящ контрол и видеонаблюдение и други системи, свързани с охранителната дейност, както и всички видове силнотокови и слаботокови инсталации.


Фирмата предлага:

  • пълен инженеринг:
  • проучване,
  • проектиране,
  • доставка,
  • монтаж,
  • гаранционен сервиз
  • абонаментен сервиз.

При оборудване на обектите използваме апаратура на чужди и български фирми.

Предлаганата техника притежава необходимите сертификати и е одобрена за приложение в България от съответните органи. 

Във фирмата работят специалисти с дългогодишен опит, които са преминали курсове на обучение при фирмите производители.

Поддържаме постоянни контакти с регионалните и националната служба по противопожарна и аварийна безопасност при изграждане на пожароизвестителни системи.

Фитих ООД притежава лиценз № М – 9015 от 19.07.2001г. издаден от “СЛУЖБА ПОЛИЦИЯ” при МВР за изграждане на обекти със сигнално-охранителна техника на територията на цялата страна.