Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Хидроминерал
Хидроминерал
Адрес:
София, ул. 705 12
Телефони:
029251361, 0888831890
Уеб сайт:
E-mail:
hydromineral@abv.bg
Дейност:
Добив и производство на инертни материали за строителството
Ключови думи:
Хидроминерал ООД, баластра, фракция, бетон, Hydromineral, Hidromineral, hidromineral, hydromineral
Хидроминерал

Фирма “ХИДРОМИНЕРАЛ” ООД стартира своята дейност през месец март 2009 година. От създаването си фирмата се занимава с добив и  производство на инертни материали за строителството.

Произвежданите добавъчни (скални) материали са приложими при производството на бетон, разтвор, битумни смеси и повърхностни покрития, хидравлично свързани и несвързани смеси.

С оглед оптимизиране на разходите чрез намаляване на транспортното разстояние и ускоряване на доставките, както и с цел постигането на по-голяма гъвкавост при обслужване на клиентите, кариерата е разположена в региона на с. Студена,област Перник, така че максимално оптимално да покрива територията на град София и околните населени места.

“ХИДРОМИНЕРАЛ” ООД е една непрестанно и динамично развиваща се структура предоставяща на своите клиенти отлично обслужване.

С цел намаляване на производствените разходи, повишаване надеждността на производството и постигане по-висока степен на удовлетвореност на нашите клиенти, фирма “ХИДРОМИНЕРАЛ” ООД реализира множество инвестиционни проекти под формата на производствено оборудване от водещи фирми – лидери на пазара на строителна техника като : CATERPILLAR , VOLVO, HITACHI и др.
В края на месец Юни 2011 година “Хидроминерал” ООД и Metso Minerals въведоха в експлоатация най-новата и модерна полу-мобилна електрическа трошачно-пресевна инсталация на водещия световен производител на трошачно оборудване – Metso Minerals.

С цел по-качественото и комплексно обслужване нуждите на нашите клиенти, предлагаме също и транспортна услуга на произвежданите материали до обекта.

В плановете за развитие на предприятието са залегнали постоянното подобряване на качеството на предлаганите продукти, както и разширяване на асортимента, откриване на нови пазари, с цел запазване на водещата позиция на фирмата на регионалния и националния пазар.

Доставките на материали и услуги необходими за производствената дейност на фирма “Хидроминерал” ООД се извършват от утвърдени фирми като “Сигма България” АД, “Елтрак България” ООД, “Зет и Ем Прайвит ко” ООД, “Киров” АД, “Евромаркет Констръкшън”, “Диана 2000”, “Сакса” ООД, “BIKOTRONIC”, “Рутмън България”, “Булгарком” ООД и много други.