Строителен Портал - stroitelstvoto.bg предназначен за представяне и презентация на всички фирми свързани със строителна дейност
Лимар-П ЕООД
Лимар-П ЕООД
Адрес:
София, бул.Витоша 120, ет 1 , ап 7
Телефони:
0898646253
E-mail:
nincheva@limar.bg
Дейност:
Строителство - електропроектирне
Ключови думи:
Лимар-П ЕООД, Лимар-П, ЛиМар-П ЕООД, ЛиМар-П, ЛиМар, Лимар, ЛИМАР-П, ЛИМАР, проектантска фирма, инвестиционни проучвания, консултации, изработка на екзекутивна документация, изготвяне на количествени сметки, електрически инсталации, инвестиционното електропроектиране, авторски надзор, електрически инсталации, електропроектиране, Лимар-П ЕООД, Лимар-П, електропроектирне, Limar, Limar-P Ltd., Limar-P, electrical design, design company, investment research, onsultations, preparation of executive documentation, preparation of quantitative accounts, electrical installations, investment electrical design, electrical installations, electrical design
Лимар-П ЕООД

ЛИМАР-П ЕООД е проектантска фирма и развива своята дейност в областта на инвестиционното  електропроектиране.

 

Компанията  предлага следните услуги:

• пред инвестиционни проучвания и консултации,

• изработка на инвестиционни проекти (идейни, технически и работни проекти),

• авторски надзор,

• изработка на екзекутивна документация по време на строителството,

• изготвяне на количествени сметки,

 • заснемане на съществуващи електрически инсталации,

• оценка на съответствието им с действащите стандарти и норматива уредба.

Обектите на фирмата са жилищни, обществени, производствени и офис сгради,   складове и складови бази, хотели, хотелски комплекси, магазини и супермаркети, заведения за обществено хранене, изложбени зали, учебни заведения, спортни съоръжения и площадки, улично и парково осветление и др.